тмосферно налягане (спада му индикира влошаване на климатичните условия)